JOB LIST - OFFICE


Financial Analyst
Central Jakarta - Sahid Sudirman Center 51st Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 2 months ago
Crewing Recruitment Supervisor
Central Jakarta / 2 months ago
Internship - Accounting
Central Jakarta - Sahid Sudirman Center 51st Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 2 months ago
General Affair Staff
Central Jakarta - Sahid Sudirman Center 51st Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 3 weeks ago
Finance Staff
Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 1 week ago
Accounting Staff
Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 1 week ago
Purchasing Staff
Sahid Sudirman Center 51st Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 1 week ago
Crewing Staff
Sahid Sudirman Center 51st Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 1 week ago
IT Support Staff
Central Jakarta - Sahid Sudirman Center 51st Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 1 week ago
Software Developer (GOLANG)
Central Jakarta / 1 week ago
Marine Superintendent
Sahid Sudirman Center 51st Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 1 week ago
Technical Superintendent
Sahid Sudirman Center 51st Floor - Jl. Jend. Sudirman Kav 86, Jakarta 10220 / 1 week ago